Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11a ods. 1, zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:
Slávnostné ocenenie nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice za dosiahnuté pracovné výsledky.
Slávnostná rozlúčka s pedagógmi a zamestnancami škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice pri príležitosti ukončenia pracovného pomeru z dôvodu prvého odchodu do dôchodku