Prejsť na obsah

Falošný parkovací preukaz

Dňa 23. 03. 2015 v čase o 13:00 hod., zistili príslušníci MsP Košice stanica KVP na parkovisku na Tr. KVP odstavené motorové vozidlo Volkswagen striebornej farby, ktoré bolo odstavené na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu ťažko telesne postihnutú. Počas kontroly, či je vo vozidle vyložený parkovací preukaz, ktorý oprávňuje odstavovať vozidlá na parkovacích miestach pre osoby s ťažkým postihnutím sa k vozidlu dostavil vodič. Bol vyzvaný, aby predložil parkovací preukaz a svoj doklad totožnosti. Muž predložil parkovací preukaz inej osoby. Na otázku, kde sa nachádza osoba na ktorú je vydaný preukaz odpovedal, že nevie. Zároveň policajti zistili, že bezpečnostné prvky na parkovacom preukaze nezodpovedajú predpísaným štandardom. Nakoľko vodič nevedel preukázať svoju totožnosť a zároveň sa dopustil priestupku, bol predvedený na stanicu MsP KVP za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia k priestupku.