Prejsť na obsah

Košičania môžu pripomienkovať overovaciu štúdiu pre Národné tréningové centrum na Popradskej

Mesto Košice zverejnilo uplynulý týždeň na svojej webstránke overovaciu štúdiu pre výstavbu Národného tréningového centra (NTC) na Popradskej ulici v Košiciach, ku ktorej sa už môže vyjadriť aj verejnosť - https://www.kosice.sk/clanok/oznamenie-o-zverejneni-overovacej-studie-narodne-treningove-centrum-kosice-popradska-ulica-kosice-koncept-na-prerokovanie-s-odbornym-vykladom-spracovatela. Splnil sa tak sľub, ktorý počas prerokovania nového memoranda o spolupráci pri stavbe a prevádzkovaní NTC so Slovenským tenisovým zväzom (STZ) dali v októbri 2020 mestskí poslanci aj viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý). 

Viceprimátor Gibóda: Plníme sľuby obyvateľom

Poslanci v uznesení schválili, že projekt musí byť v súlade so schválenou a verejne prerokovanou overovacou štúdiou. Mesto si k nej plánuje vypracovať aj vlastnú dopravnú a hlukovú štúdiu, pričom bude trvať na tom, aby parkovacie miesta mohli využívať aj miestni obyvatelia.

„Našou snahou vždy bolo, aby sa Košičania mohli vyjadrovať k rozvoju mesta. A tento sľub plníme aj v tomto prípade. Každý projekt prináša pozitíva aj negatíva a vyvoláva emócie. Niečo staré odchádza a to nové môže vyvolávať otázniky. Práve verejným pripomienkovaním a komunikáciou s obyvateľmi však môže mesto a investor dosiahnuť prijateľnejšie a lepšie riešenia budúceho fungovania,“ zdôraznil zmenu prístupu vedenia mesta Košice v prípade veľkých investičných projektov viceprimátor Marcel Gibóda.

Ešte v roku 2015 bolo podpísané Memorandum o spolupráci pri výstavbe NTC. Na jeho základe malo v Košiciach vzniknúť Národné tenisové centrum. To okrem iného malo hostiť aj veľké turnaje a zápasy mužského Davis cupu alebo ženského Fed cupu. Voči plánovanej výstavbe sa spustila petícia, ktorú podpísalo 1600 ľudí. Obyvatelia okolitých ulíc sa báli najmä zhoršenia sa dopravnej situácie, nedostatku parkovacích miest, zvýšenia hlučnosti a prašnosti.

Tieto obavy potvrdil aj Špeciálny stavebný úrad mesta, ktorý v januári 2019 zastavil stavebné konanie pre dopravné stavby. Ako dôvod označil nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest a ďalšie nezrovnalosti v projektovej dokumentácii.

Zároveň rozhodnutie o umiestnení tejto stavby vydané stavebným úradom obce Čaňa z roku 2017 napadla Okresná prokuratúra Košice-okolie. Tá po troch rokoch navrhla zrušiť celé rozhodnutie ako nezákonné. Jej prokurátor našiel rozpory so zákonom o správnom konaní ako aj so schváleným  územným plánom danej lokality. Problematický bol aj podiel zelene, ktorý nedosahoval stanovených 30 percent alebo výška hlavnej budovy NTC 28 metrov.

Náklady prepracovaného projektu sú polovičné

Rokovania medzi novým vedením mesta a zástupcami STZ priniesli dohodu o zmene projektu na Národné tréningové centrum a úprave celého projektu. Úplne sa z neho vypustila centrálna multifunkčná hala pre 5000 divákov, ktorá okrem tenisu mala slúžiť aj ako dejisko rôznych spoločensko-kultúrnych akcií. Aj výška samotnej stavby NTC už bude dosahovať len 12 metrov nad povrchom.

Stavba bude pozostávať z tenisovej haly so šiestimi kurtami a prevádzkovej budovy. Jej odstup od domov na blízkej Brnenskej ulici vzrastie z 12 na 24 metrov. Vonkajší športový areál má mať šesť antukových ihrísk a dve ihriská s tvrdým povrchom. Výrazne sa zvýši plocha zelene a pribudnúť by malo aj 86 parkovacích miest.

Z týchto dôvodov sa zníži aj finančná náročnosť celej stavby, ktorá z predpokladaných 30 miliónov eur klesne na polovicu. Aj naďalej platí, že ministerstvo financií preplatí 60 percent nákladov. Zvyšní dvaja partneri projektu (Mesto Košice a STZ) doplatia po 20 percent, čo pre každého predstavuje 3 milióny eur.

Upravený projekt by mal slúžiť najmä ako tréningové zariadenie vrcholového športu pre talentovaných tenistov nielen z Košíc, ale prakticky z celého východného Slovenska. Počíta sa v ňom aj s organizáciou najmä mládežníckych turnajov s divákmi do maximálnej kapacity 200 účastníkov. Myslelo sa aj na rekreačných športovcov z Košíc a blízkeho okolia, ktorí si budú môcť prenajímať kurty na tenis, bedminton a ďalšie športy. V NTC by malo fungovať aj fitnescentrum a rehabilitačné centrum.

Starosta Vrchota privítal možnosť, aby sa mohli vyjadriť aj obyvatelia

„Vítam možnosť, aby sa nielen obyvatelia našej mestskej časti mohli vyjadriť k tomuto upravenému projektu. Nebývalo to predtým zvykom, aby sa pri takýchto veľkých investíciách bral do úvahy aj názor verejnosti. Každého preto vyzývam, aby využil možnosť a vyjadril sa k tejto overovacej štúdii. Každým podnetom sa budeme zaoberať,“ uviedol starosta mestskej časti Košice - Západ Marcel Vrchota.

Verejné prerokovanie k zámeru výstavby NTC Košice aj s odborným výkladom sa z dôvodu aktuálnych protiepidemiologických opatrení fyzicky neuskutoční. Bližšie informácie vo forme videoprezentácie je možné nájsť tu: https://youtu.be/RVqfemU7RL0

Prípadné otázky a pripomienky týkajúce sa odborného výkladu spracovateľa je možné adresovať v elektronickej forme na emailovú adresu ntc-studia@kosice.sk do 3. februára 2021. Odpovede na otázky k výkladu budú hromadne zverejnené na webovej stránke mesta do 8. februára 2021.

Pripomienky je možné podávať do 14. februára 2021 v písomnej forme poštou na adresu Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice. Osobné doručenie písomnej pripomienky do podateľne MMK je možné len vtedy, ak to pandemická situácia dovolí. Každá pripomienka alebo súbor pripomienok musí byť v zrozumiteľnej forme s označením autora podávajúceho pripomienky a jeho adresou.