Košice dostali 1400 rúšok, išli vodičom MHD a seniorom na Garbiarsku

Aj vo štvrtok sa konalo zasadnutie Krízového štábu mesta Košice. Najpozitívnejšou správou je, že na magistrát mesta došla zásielka 1400 rúšok. Magistrát pristúpil k ich nákupu (predtým v pondelok prišlo 4000 rúšok) po vlastnej linke po tom, čo štát oznámil mestu, že ich pre Košičanov nevie zabezpečiť. Rúška využijú najmä klienti a zamestnanci Strediska sociálnej pomoci mesta Košice na Garbiarskej ulici, ako aj vodiči MHD.

Vodiči majú nariadené, že v autobusoch alebo električkách musia nosiť rúško, šatku, šál, alebo inú podobnú účinnú ochrannú pomôcku na zamedzenie prenos koronavírusu. Pri tejto príležitosti riaditeľ magistrátu Marcel Čop oznámil pripravovanú zmenu Prepravného poriadku DPMK, na základe ktorej bude možné vykázať z prepravy osoby bez ochranného rúška, alebo inej ochrannej pomôcky.

Budúci týždeň by mali prísť ďalšie rúška

Vedenie mesta aj naďalej rokuje so spoločnosťami, ktoré ponúkli mestu dodávku materiálu na ušitie rúšok, a z rôznymi firmami či chránenými dielňami, ktoré by to vedeli zrealizovať. Spoločnostiam už boli doručené vzorky látok, z ktorých by sa mohli rúška šiť. Mesto už takisto od viacerých dodávateľov skúša objednať ďalšie tisíce rúšok. Budúci týždeň by mala prísť ďalšia dodávka tejto v súčasnosti značne nedostatkovej zdravotníckej pomôcky.

Vedúci referátu civilnej ochrany Peter Ferjenčík po konzultáciách s košickým Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) skonštatoval, že k dnešnému dňu sú v metropole východu štyria pacienti nakazení koronavírusom. Zároveň poprel fámy, že nejaký obyvateľ mesta mal zomrieť na toto ochorenie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach informoval Krízový štáb mesta, že okrem doteraz platného telefónneho čísla 0918 389 841 sú oddnes k dispozícii aj ďalšie dve čísla, na ktoré sa môžu občania  obrátiť v prípade otázok v súvislosti s koronavírusom, a to: 0914 375 705 alebo 0914 375 704.

Vylúpili dve lekárne a drogériu, Mestská polícia ich bude častejšie kontrolovať

Náčelník mestskej polície Slavomír Pavelčák oznámil, že v Starom meste došlo v noci z utorka na stredu k dvom vlámaniam do lekárne a drogérie. Prakticky o 24 hodín neskôr došlo k rovnakému skutku, keď sa neznámy páchateľ vlámal do lekárne na Južnej triede. Mestská polícia v tejto súvislosti zavádza vo večerných a nočných hodinách častejšiu kontrolu týchto obchodných prevádzok. 

Hovorilo sa aj o požiadavke na vyčlenenie školských objektov, ktoré by bolo možné použiť v prípade výrazného zvýšenia pacientov s podozrením na koronavírus. Školské objekty by mali mať dvor, aby sa tam dalo postaviť stanové mestečko, a aby bol prístup k sociálnym zariadeniam z iného vchodu ako je hlavný vchod do budovy školy. Školské objekty by sa na tento účel využili len v prípade, ak by nemocnice museli niektoré svoje oddelenia využiť na hospitalizáciu pacientov s koronavírusom. Zároveň by bolo potrebné inam presunúť pacientov, ktorí nevyžadujú akútnu starostlivosť.

Ďalšou dobrou správou je to, že dnes došlo 500 dávkovačov s dezinfekčným roztokom, ktoré budú rozdelené na magistrát mesta, do mestských podnikov a do ďalších organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Mesto pomôže seniorom a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami 

Na krízovom štábe sa riešila aj pomoc seniorom a občanom so zdravotnými ťažkosťami, a jej koordinácia medzi mestom a mestskými časťami. Starší, resp. zdravotne znevýhodnení občania dostanú SMS správu s kontaktom na call centrum mesta Košice – 055/6419 100, resp. pomoc@kosice.sk. Tam budú môcť nahlásiť svoju žiadosť o pomoc pri donáške potravín alebo liekov.

Diskutovalo sa aj o možnom termíne rokovania Rady starostov v súvislosti so vzájomným informovaním vedenia mesta a mestských častí, o prijatých opatreniach v boji proti šíreniu koronavírusu.