Stretnutie k organizácii Európskeho olympijského festivalu mládeže v Košiciach - EYOF Košice2021

V Košiciach sa v stredu 15.8.2018 stretli zástupcovia mesta Košice, Košického samosprávneho kraja a Slovenského olympijského výboru, aby sa informovali o stave príprav na historicky najvýznamnejšie a najväčšie európske športové olympijské podujatie pre mládež od 14 do 18 rokov, ktoré sa bude konať v Košiciach od 25.7. do 31.7.2021 pod názvom Európsky olympijský festival mládeže - EYOF Košice 2021 /European youth olympic festival/. Ide o multišportové podujatie, ktorého sa zúčastní 3 700 športovcov z 50 krajín Európy. Súťažiť budú v desiatich olympijských športoch – atletika, basketbal, cyklistika, gymnastika, hádzaná, judo, plávanie, tenis, triatlon, a volejbal.

Stretnutie viedol námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. Slovenský olympijský výbor zastupoval jeho prezident Anton Siekel a za Košický samosprávny kraj bol prítomný predseda Rastislav Trnka spolu s riaditeľom kancelárie predsedu Borisom Bilčákom. Ďalšími účastníkmi stretnutia boli generálny sekretár SOV, člen exekutívy Európskych olympijských výborov ( EOV) Jozef Liba, Petra Gantnerová, zodpovedná za medzinárodné vzťahy na SOV a Ivan Šulek, poverený riaditeľ EYOF Košice 2021.

Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že medzinárodné podujatie bude veľmi prospešné pre mesto Košice, pre celý región i Slovensko nielen z hľadiska pozitívnej propagácie, ale bude mať aj silný vplyv na motiváciu mládeže k športu, na ekonomiku a turizmus. Najpodstatnejším prínosom budú nové a rekonštruované športoviská, ktoré ostanú slúžiť aj po podujatí v prvom rade na výchovu mladých športových talentov a na rekreačné využitie občanov a návštevníkov mesta. Rovnako sa to týka aj rekonštrukcie vysokoškolských a stredoškolských internátov na Jedlíkovej ulici, z ktorých sa na viac ako týždeň stane dedina pre športovcov.

Martin Petruško sa na úvod poďakoval všetkým prítomným a podčiarkol význam podujatia tým, že boli podpísané tak dôležité dokumenty ako Hostiteľská zmluva medzi Európskymi olympijskými výbormi (ďalej EOV), Slovenským olympijským výborom (ďalej SOV) a mestom Košice; Memorandum o spolupráci medzi mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom (ďalej KSK), SOV, organizáciou Košice Turizmus a Technickou univerzitou, a tiež Memorandum medzi mestom Košice, SOV a desiatimi športovými zväzmi. Medzi významné dokumenty patrí aj Programové vyhlásenie Vlády SR na roky 2016 - 2020, kde sa EYOF 2021 dostalo medzi prioritné podujatia slovenského športu. Všetky dôležité body k EYOF boli schválené mestským zastupiteľstvom. Košický viceprimátor informoval prítomného predsedu KSK, s ktorým sa oficiálne stretnutie k EYOF uskutočnilo prvýkrát o tom, že Košice dostanú k tomuto podujatiu dva moderné stánky - Národné tenisové centrum a Multišportovú halu, spĺňajúcu kritériá na medzinárodné podujatia. Rekonštrukcia čaká aj športové objekty pre ďalšie športy.

Anton Siekel ocenil a vyzdvihol spoluprácu mesta a kraja, pretože olympijské podujatie má veľký medzinárodný rozmer a on ako prezident národného olympijského výboru cíti veľkú zodpovednosť, ktorá si vyžaduje, aby sme všetci ťahali za jeden povraz. Verí, že podujatie v Košiciach zvládneme spoločne veľmi úspešne, pretože ide o celonárodnú prezentáciu nášho športu. Doteraz sa podujtie uskutočnilo v trinástich krajinách Európy a Slovensko má česť byť ďalšou usporiadateľskou krajinou, čo by sme si mali podľa jeho vyjadrenia veľmi vážiť. Prezident SOV prisľúbil pomoc pri rokovaniach na všetkých úrovniach a navrhol pravidelné stretávanie sa zástupcov prítomných subjektov.

Rastislav Trnka ako predseda KSK prisľúbil ďalšiu spoluprácu na tak významnom podujatí, najmä prostredníctvom plánovaných projektov, medzi ktoré patrí napríklad výstavba atletického osemdráhového štadiónu na Popradskej ulici, ale aj rekonštrukcia stredoškolského internátu na Jedlíkovej ulici. Zároveň vyjadril vôľu rozšíriť aktivity EYOF aj do iných regiónov Košického samosprávneho kraja a zapojiť tak aj obyvateľov iných miest a obcí do tohto projektu.

Jozef Liba sa zúčastnil viacerých olympijských podujatí ako člen komisie EYOF a upozornil na dôležitosť vysvetľovať význam tohto podujatia na všetkých úrovniach mesta, kraja a vlády, lebo tu ostanú pre ďalšie pokolenia športoviská, či internáty, ktoré budú ďalej využívať naši športovci, alebo návštevníci mesta. Mesto Košice a kraj navštívi počas EYOF viac ako 6 tisíc účastníkov, členov sprievodu a návštevníkov, preto je potrebné pripraviť sa na podujatie čo najlepšie.

Na záver sa všetci rozišli s pozitívnym dojmom, lebo každá zo strán má rovnako úprimnú snahu pokračovať v rozbehnutom procese príprav a v Košiciach zorganizovať najväčšie a najkrajšie olympijské podujatie, ktoré sa navždy zapíše do histórie Košíc, regiónu a celého Slovenska ako jedno z najlepších.