Prejsť na obsah

Ťažko zdravotne postihnuté osoby už môžu v Košiciach všade bezplatne zaparkovať

Mesto Košice pripomína občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), že na základe prijatej novely Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 157 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Košice došlo v závere uplynulého roka k zmenám týkajúcich sa možnosti zakúpenia bezplatného parkovacieho lístka po dobu dvoch hodín. Schválené úpravy VZN zlepšujú možnosť parkovania týchto osôb a pri zakúpení bežnej rezidentskej parkovacej karty zvýhodňujú aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti s občanom TŽP.

Oslobodenie od úhrady za parkovné sa po zmenách vo VZN sa okrem doterajších vyhradených miest pre osoby TŽP rozšírilo na všetky parkovacie miesta. Bezplatné parkovanie pre ťažko zdravotne postihnutú osobu, ktorá je zároveň držiteľom parkovacieho preukazu ŤZP, je možné maximálne 2 hodiny denne výlučne po zakúpení nulového elektronického lístka.

Dá sa tak urobiť zaslaním bezplatnej SMS na číslo 2200 v tvare KE medzera kód ŤZP lístka („T“) medzera EČV svojho automobilu, napr.: KE T KE111AB. V takom prípade je doba platnosti parkovacieho lístka jedna hodina. Ak chce ŤZP občan parkovať ešte ďalšiu hodinu, zvolí rovnaký postup a opätovne zašle ďalšiu SMS, ktorá mu predĺži dobu parkovania o 60 minút.

"Teší ma, že sme mohli uviesť do praxe ďalšie z opatrení, ktoré pomôžu našim zdravotne postihnutým občanom a zjednodušia im parkovanie v meste. Chcem poďakovať za spoluprácu aj poslancovi Martinovi Balčíkovi, ktorý prišiel s týmto užitočným návrhom. Verím, že takouto prínosnou vzájomnou spoluprácou s poslancami sa nám podarí presadiť aj ďalšie návrhy, ktoré pomôžu zlepšiť život občanom mesta," uviedol košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý). 

Mesto chce, aby sa bezplatný lístok mohol dať kúpiť aj cez parkovací web

Mesto Košice do budúcnosti pripravuje možnosť, aby Osobitný parkovací lístok ŤZP bolo možné zakúpiť aj prostredníctvom webovej aplikácie na https://parking.kosice.sk.

K zmenám došlo aj v prípade zakúpenia prvej zľavnenej rezidentskej parkovacej karty v sume 5 eur ročne viazanej na trvalý pobyt. Doteraz sa toto ustanovenie vzťahovalo výlučne na osobu TŽP, ktorá je držiteľom vodičského preukazu a držiteľom motorového vozidla. V súčasnosti na zakúpenie tejto zľavnenej parkovacej karty postačuje, aby podmienka príslušného zdravotného postihnutia deklarovaná parkovacím preukazom bola splnená u iného (aj maloletého) člena domácnosti s rovnakým trvalým pobytom.

Osoby TŽP so závažným zdravotným postihnutím dolných končatín majú aj naďalej možnosť požiadať o vydania osobitnej rezidentskej parkovacej karty osobe v lokalite, kde sa nachádza miesto výkonu ich práce. Podmienkou je trvalý pobyt v Košiciach a žiadateľ musí byť držiteľom platného vodičského preukazu. Bližšie podrobnosti sú tu: https://www.kosice.sk/vzn/157

Všetko o nulovom ŤZP lístku

označenie SMS kódu

     T

územný rozsah platnosti

     celá zóna plateného parkovania

cena SMS

     0 eur

max. počet SMS za deň (denný kredit)

     2

doba platnosti SMS

     1 hodina (maximálne do konca spoplatnenej doby a neprenáša sa)

ohraničenie spoplatnenej doby pre platnú SMS

     pondelok - piatok: 7.30 - 18.00 hod., sobota, nedeľa a štátne sviatky: 7.30 - 16.00 hod.