V pondelok sa začne modernizovať autobusová zastávka na Železníkoch, menia sa aj cestovné poriadky na linkách 11 a 24

Na Gemerskej ceste sa od deviatej hodiny ráno začne rekonštruovať tamojšia autobusová zastávka (sídlisko Železníky smerom k Starej nemocnici).

Stavebné práce v rámci pokračovania projektu „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov“ budú zahŕňať úpravu nástupnej plochy, vybudovanie betónovej autobusovej niky, bezbariérového prístupu, vybavenie zastávky označníkom s LED informačnou tabuľou a obojstranné osvetlenie priechodov pre chodcov.

Dočasná náhradná autobusová zastávka pre cestujúcu verejnosť bola po dohode s Dopravným podnikom mesta Košice navrhnutá na mieste priľahlého parkoviska pred predajňou Fresh na Železníkoch a bude riadne  vyznačená zvislým a vodorovným dopravným značením. Stavebné práce na autobusovej zastávke „Železníky“ by mali byť ukončené v  júni 2019.

Projekt „Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov" sa týka 29 košických autobusových zastávok. Finančné náklady na projekt predstavujú sumu 987 556 Eur, z čoho 85 percent tvoria eurofondy, 10 percent spolufinancuje štátny rozpočet a zvyšných 5 percent Mesto Košice. Modernizácia autobusových zastávok, ktorej ďalšia etapa sa začala vo februári rekonštrukciou štyroch autobusových zastávok na Staničnom námestí, by mala byť celkovo ukončená do konca júna 2019.

Komplexná modernizácia zastávok zahŕňa stavebné úpravy nástupných plôch a pozemných komunikácií v miestach 21 zastávok s nevyhovujúcim technickým stavom (na ôsmich už boli tieto práce urobené v minulosti) vytvorením bezbariérových prístupov, respektíve vybavenie zastávok LED informačnými tabuľami s online odchodmi spojov. Tabule budú napríklad reálne zohľadňovať aj prípadné meškania jednotlivých liniek mestskej hromadnej dopravy (MHD). 

Zároveň všade tam kde treba, budú zastávky doplnené o bezbariérové priechody pre chodcov s prvkami pre nevidiacich. Zároveň sa urobí aj osvetlenie priechodov pre chodcov v miestach riešených nástupných plôch so zreteľom na bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom modernizácie zastávok je dosiahnutie ich vysokej kvality z hľadiska technického vybavenia, predovšetkým však súladu s platnými normami a predpismi so zreteľom na zvýšenie bezpečnosti ľudí, zlepšenie informovanosti a celkového komfortu prepravy cestujúcich, ktorých prosíme o pochopenie a trpezlivosť. 

Všetkým cestujúcim sa vopred ospravedlňujeme za vzniknutú situáciu a veríme, že rekonštrukciou daného priestoru sa zlepšia podmienky pre všetkých cestujúcich, ktorí využívajú košickú MHD.

V pondelok dôjde po udelení súhlasu primátorom mesta Košice aj k zmene cestovných poriadkov autobusových liniek č.11 a 24. Na linke č.11 dochádza vo voľných dňoch k zrušeniu spoja z východiskovej zastávky Námestie Osloboditeľov o 12.47 hod. a spoja o 13.02 zo zastávky Luník IX, sídlisko.

Vozidlo linky č.11 bude v tom čase vykonávať novozriadené spoje na linke č.24. Na základe požiadavky zariadenia Oáza n.o. sa vo voľných dňoch zriaďuje spoj s odchodom o 12.35 hod. so zastávky Staničné námestie a spoj o 13.06 hod. s odchodom zo zastávky Spaľovňa. Oba spoje budú zastavovať na novozriadenej zastávke Oáza a bude na nich platiť prednostná preprava klientov tohto zariadenia.

Spoje linky č.24 už nebudú v pracovných dňoch o 6.35 hod. a 7.40 hod. z dôvodu nízkeho využitia tejto zastávky cestujúcimi zastavovať na Námestí osloboditeľov (stanovisko na Bottovej ulici). Vďaka úspore čase sa skráti aj meškanie týchto spojov po trase do Spaľovne spôsobené obchádzkou linky v úseku Železničná zastávka Valaliky – Spaľovňa.

Na linke č.24 sa na základe vyhodnotenia údajov z palubných počítačov aktualizujú aj jazdné časy medzi jednotlivými zastávkami. Následne príde k úprave odchodov spojov na v pracovných aj voľných dňoch s cieľom eliminovať ich meškania na tejto linke.