Prejsť na obsah

Zoznam projektových zámerov z výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 (základné školy)

SO pre IROP mesto Košice po skončení posudzovania projektových zámerov v rámci špecifického cieľa 2.2.2 – zverejňuje Zoznam projektových zámerov z výzvy IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.