Prejsť na obsah

Územný plán mesta

Územnoplánovacie dokumenty

 

  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE     /Stav zmien a doplnkov - apríl 2022/

  Regulatívy pre usporiadanie územia Hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice   /zip file 135 MB/
/Stav zmien a doplnkov - apríl 2022/