Prejsť na obsah

Územný plán mesta

Územnoplánovacie dokumenty

 

  ÚZEMNÝ PLÁN MESTA KOŠICE     /Stav zmien a doplnkov - október 2021/

  Regulatívy pre usporadanie územia Hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice   /zip file 128 MB/
/Stav zmien a doplnkov - október 2021/