Publikácie AMK

Publikácie

Kniha novoprijatých občanov    Mária Hajduová – Martin Bartoš (eds.)
Košice v súradniciach európskych dejín - zborník
   /pdf file   4,01 MB/
  
    Hajdu Mária – Bartoš Martin (eds.)
Kassa az európai történelem kontextusában
   /pdf file   4,1 MB/
 

Zdroj: Archív mesta Košice