Prejsť na obsah

Kontakty AMK

Referát Archív mesta Košice od 3. mája 2021 otvára bádeteľňu archívu na Kováčskej 20 za sprísnených podmienok https://www.kosice.sk/clanok/otvorenie-archivu-mesta-kosice-pre-badatelsku-verejnost-od-3-maja .

Žiadosti o správne informácie (stránky) zasielajte prostredníctvom emailu
(elektronickej pošty) na archiv@kosice.sk, prípadne poštovým úradom, respektíve vhodením do poštovej schránky, alebo elektronickou službou mesta Košice.

 

Kontakty a úradné hodiny:

Budova Archívu mesta Košice

Adresa:
Archív mesta Košice
Kováčska 20
040 01 Košice
Telefón:
+ 421 - (0) 55/622 18 25
Fax: + 421 - (0) 55/622 18 25
e-mail: archiv @ kosice.sk

Vedúci: Mária Hajduová
e-mail: maria.hajduova @ kosice.sk


Študovňa otvorená:

Pondelok: 8.00 - 15.00 hod.
Streda: 8.00 - 16.00 hod.
Štvrtok: 8.00 - 15.00 hod.
 
Obedňajšia prestávka  12.00 - 13.00 hod.


Pre mimokošických bádateľov je študovňa archívu otvorená aj v utorok.


Zdroj: Archív mesta Košice, foto: Marián Krlička