Prejsť na obsah

Zásady používania erbu mesta Košice

Erb mesta Košice zobrazený na 4. erbovej listine z r. 1502

Zásady používania erbu: 

 

 

 


Obr. Erb mesta Košice zobrazený na štvrtej erbovej listine z r. 1502 udelenej mestu Košice kráľom Vladislavom II.

Foto: Marián Krlička