Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 159

O symboloch mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 29.09.2015
Účinné: 01.11.2015
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Dokumenty

1. RTF 133,23 KB Text VZN č. 159
2. PDF 546,78 KB Príloha č. 1 Vyobrazenie erbu
3. PDF 287,69 KB Príloha č. 2 Vyobrazenie štítu erbu mesta Košice
4. PDF 302,52 KB Príloha č. 3 Vyobrazenie vlajky mesta Košice a pečate mesta Košice