Štatút mesta Košice

Štatút mesta Košice - účinný od 1.7.2017

Prílohy:

 

 

Zmeny a doplnky:

Zmena v r. 2018 na základe uznesenia č. 1017  (účinné 12.02.2018)

Zmena v r. 2019 na základe uznesenia č. 335  (účinné 01.01.2020)

Zmena v r. 2020 na základe uznesenia č. 375  (účinné 01.04.2020)

 

 

Úplné znenia Štatútu mesta Košice:

Úplné znenie štatútu k 01.01.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 

Úplné znenie štatútu k 01.04.2020 (bez príloh; neoficiálna verzia) 
Štatút mesta Košice – obsah  (aktualizované k 01.04.2020)


Štatút mesta Košice účinný od 1.7.2017 s prílohami vo formáte rtf   (aktualizované k 01.04.2020)