Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Širšie vzťahy, komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy, stav zmien a doplnkov ÚPN-Z Košice-Myslava október 2014
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, návrh Technickej infraštruktúry - vodné hospodárstvo a energetika, CO doložka a Schéma záväzných častí a verejnoprospešné stavby, stav zmien a doplnkov marec 2015
Komplexný urbanistický návrh, návrh dopravy, technická infraštruktúra - vodné hospodárstvo a energetika, regulatívy územného rozvoja – stav zmien a doplnkov september 2007
Plán funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, riešenie dopravy, riešenie technickej vybavenosti, regulatívy a limity – stav zmien a doplnkov január 2014
Oprava grafiky - Komplexný urbanistický návrh a návrh dopravy, spojený výkres návrhu technickej infraštruktúry a regulatívy priestorového usporiadania územia, stav zmien a doplnkov január 2014
Širšie vzťahy, Komplexný urbanistický návrh, návrh technickej infraštruktúry a regulatívy, stav zmien a doplnkov ÚPN-Z Košice-Myslava s celoplošnou aktualizáciou, september 2012

Predošlá strana
Ďalšia strana