Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov základných škôl v Košiciach: ZŠ Belehradská 21, ZŠ Bruselská 18, ZŠ Družicová 4, ZŠ Hroncova 23, ZŠ Janigova 2, ZŠ Krosnianska 2, ZŠ Krosnianska 4, ZŠ Postupimská 37, ZŠ Požiarnická 3, ZŠ Starozagorská 8 a ZŠ Užhorodská 39. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 10.05.2024
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach: MŠ Nešporova 28, MŠ Obrancov mieru 16, MŠ Obrancov mieru 20, MŠ Oštepová 1, MŠ Ovručská 14, MŠ Polianska 4, MŠ Smetanova 11 a MŠ Turgenevova 38. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 10.05. 2024
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach: MŠ Dneperská 8, MŠ Havanská 26, MŠ Hemerkova 26, MŠ Húskova 45, MŠ Ipeľská 10, MŠ Jenisejská 24, MŠ Kovaľská 12/A, MŠ Miškovecká 20, MŠ Moldavská cesta 23 a MŠ Muškátová 7. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 10.05. 2024
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach: MŠ Belehradská 6, MŠ Bernolákova 14, MŠ Budapeštianska 1, MŠ M. Nemcovej Budapeštianska 3, MŠ Čínska 24, MŠ Čordákova 17 a MŠ Cottbuská 34. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 10.05. 2024
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľov materských škôl v Košiciach: MŠ Dénešova 53, MŠ Galaktická 11, MŠ Juhoslovanská 4, MŠ Kalinovská 9, MŠ Kežmarská 46, MŠ Poľná 1, MŠ Repíková 58, MŠ Šafárikova trieda 4 a MŠ Trebišovská 11. Prihlášku a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do 20.10. 2023