Prejsť na obsah

Parkovanie v meste Košice

PARKOVANIE PATRÍ KOŠIČANOM

V zmysle rozhodnutia Krajského súdu v Košiciach z júna 2022 o neplatnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou EEI celý parkovací systém v Košiciach patrí do správy mesta. 

Na parkovaní v meste a režime parkovania sa nič zásadné nemení. Parkovanie sa riadi platným VZN mesta Košice č. 157 o parkovaní. Mesto Košice je od 1. januára 2019 výlučným prevádzkovateľom parkovacích miest v zóne plateného parkovania. Mesto od roku 2019 vydáva vlastné parkovacie karty a disponuje vlastnými platobnými kanálmi.

 

JEDNORAZOVÁ ÚHRADA PARKOVNÉHO

Pre potreby jednorazovej platby sme pre vás pripravili moderný spôsob platenia. Stačí keď si mobilom alebo tabletom načítate QR kód z dopravného značenia alebo parkomatu v danej parkovacej zóne. Pre zadanie platby za parkovné môžete využiť aj portál parking.kosice.sk. 

Ďalšou možnosťou je platba cez SMS správy. Presný postup nájdete na portáli parking.kosice.sk. Zaplatiť za parkovanie môžete aj v hotovosti priamo na ulici prostredníctvom parkomatov mesta Košice s tým, že parkovací lístok je potrebné nechať za sklom svojho automobilu.

 

REZIDENTSKÉ PARKOVANIE

Rezidentskú parkovaciu kartu si môžete vybaviť dvoma spôsobmi:

1. vyplnením formulára na kosice.sk, kde vám po jeho odoslaní príde výzva na preukázanie podmienok. Po verifikácii údajov vám následne budú poskytnuté platobné údaje pre účely úhrady ceny za parkovaciu kartu.

2. osobne na referáte parkovania - na prízemí Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48/A.


UPOZORNENIE

Držiteľom parkovacích kariet vydaných v minulosti spoločnosťou EEI oznamujeme, že tie vzhľadom na platné VZN č. 157 o parkovaní nemôžu byť akceptované. Akceptovanie súčasných parkovacích kariet spoločnosti EEI by to bolo v rozpore s platným legislatívno-právnym stavom, nastaveným ešte v roku 2019.

 

Ďakujeme vám za dôveru