Prejsť na obsah

Parkovanie v meste Košice

PARKOVNÉ KOŠIČANOM

Od 1. 1. 2019 podnikanie firmy EEI v Košiciach skončilo. Od tohto dátumu prebralo všetky práva a povinnosti na seba mesto. Košice prišli v minulých rokoch o veľký balík peňazí. Vďaka zmene zostanú ušetrené financie v meste. Z nich plánujeme zlepšiť dopravnú infraštruktúru, vybudovať nové parkoviská, parkovacie domy, či cyklotrasy.

 

ČO SA ZMENÍ


REZIDENTSKÉ PARKOVANIE
– rezidentské parkovanie na seba preberá v plnej miere mesto. Doteraz ste platili súkromnej spoločnosti ročný poplatok za možnosť parkovania pri vašich domoch. Odteraz službu realizuje mesto. Sme tu pre ľudí a preto sa zmeny v parkovaní snažíme čo najviac uľahčiť. Preto sme vymysleli aj spôsob, ako sa môžete zaregistrovať aj priamo z domu. Na výber máte teda dve možnosti.


1. vyplnením formulára na kosice.sk
, kde vám po jeho odoslaní príde výzva na preukázanie podmienok. Po verifikácii údajov vám následne budú poskytnuté platobné údaje pre účely úhrady ceny za parkovaciu kartu.

2. osobne na referáte parkovania - Magistrát mesta Košice


MOŽNOSŤ PLATBY PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ APLIKÁCIE S NAČÍTANÍM QR KÓDU

Pre potreby jednorazovej platby sme pre vás pripravili moderný spôsob platenia. Stačí keď si na svojom smart telefóne, prípadne tablete, načítate QR kód z dopravného značenia v danej parkovacej zóne. Je to jeden z najmodernejších spôsobov platby.

V prípade, že nemôžete načítať QR kód, môžete pre zadanie platby využiť priamo portál parking.kosice.sk

 

ČO SA NEZMENÍ


PARKOVANIE CEZ SMS
– tento spôsob zostáva bez zmeny. Ak chcete platiť za parkovanie prostredníctvom SMS správy, môžete tak urobiť rovnakým spôsobom ako doteraz. Inštrukcie k takejto platbe nájdete na zvislom dopravnom značení.


UPOZORNENIE

V meste zatiaľ zostávajú parkomaty na platbu v hotovosti. Ak použijete tento spôsob platby, pokutu nedostanete. Avšak tento spôsob platby kontroluje firma EEI. Mesto si bude musieť následne od tejto spoločnosti zaplatené prostriedky vymáhať.


ROBÍME TO HLAVNE PRE VÁS

Prečo chceme aby parkovné patrilo mestu?
Pretože si myslíme, že je to správne. Spolu s nami si to myslí aj väčšina Košičanov, ktorí svoj názor viackrát v minulosti vyjadrili. Najskôr 17 tisíc ľudí dalo svoj podpis pod petíciu proti vyberaniu poplatkov od súkromnej spoločnosti a následne aj vo voľbách. Každé mesto potrebuje na svoj rozvoj peniaze. Prišli sme o milióny EUR, ktoré smerovali mimo Košice, teraz zostanú v meste.


Prečo to robíme tak rýchlo?

Pretože sme vám to sľúbili a zaviazali sme sa k tomu vo všeobecne zaväznom nariadení mesta. Ale hlavne... pretože je to dôležité. Nesmieme strácať čas. Každým dňom prichádzame o peniaze nás všetkých.


Čo ak sa bude chcieť EEI súdiť?

Prijali sme rozhodnutie, ktoré bude mať dopad na niekoľko generácií Košičanov. Sme presvedčení, že robíme správnu vec, výhodnú pre mesto. Rátame s tým, že spoločnosť môže podať návrh na súd. Preto máme vypracované právne stanoviská, podľa ktorých je právo na našej strane. Nejdeme do toho nepripravení. Vedenie mesta sa nenechá zastrašovať.


Čo ak urobíme nejaké chyby?

To sa samozrejme môže stať. V uplynulých týždňoch robili na zmenách parkovania desiatky ľudí. Naša snaha nepoľavuje ani v týchto dňoch. Veríme, že všetko zvládneme tak, aby boli Košičania spokojní. Ak sa aj chyby urobia, dúfame, že nám ich prepáčite. Robíme to hlavne pre vás.

 

Ďakujeme vám za dôveru