Prejsť na obsah

Vyhradené parkovanie

 
Mesto Košice pri vyhradzovaní parkovacích miest postupuje v súlade s § 4 až § 6 VZN mesta Košice č. 221 o výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest.
 
V prílohe je zverejnený zoznam vyhradených parkovacích miest na miestnych cestách a iných parkoviskách vo vlastníctve mesta Košice alebo mestských častí, ktoré boli povolené rozhodnutím mesta Košice ako príslušného správneho orgánu (vrátane predĺženia platnosti pôvodného vyhradenia) od 1. 1. 2024.
 
Dátum poslednej aktualizácie zoznamu: 12. 2. 2024