Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 221

O výkone správy pri osobitnom užívaní miestnych a účelových ciest

Informácie

Vyhlásené (platné): 13.07.2021
Účinné: 01.08.2021
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Dokumenty