Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe resp. nájme BPMK, s.r.o. . Súťažný návrh je potrebné doručiť v termíne do 23.11.2023 (vrátane) do 15:00 hod.
7.11.2023 ZŠ Janigova 2 hostila chlapčenské futbalové družstvá základných škôl v MČ KVP. Pohár starostu mestskej časti získali práve žiaci ZŠ Janigova 2.
V jesennom období je v našej škole už tradíciou vyrezávanie tekvíc a vytváranie tekvicových strašidiel. Na tvorivých dielňach sa stretli rodičia, starí rodičia spolu s deťmi
Informácia o „Upovedomení OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“: Žiadosť o výrub drevín na pozemkoch reg. „C“, parc. č. 3541/100, 3541/239, 3275/1, 3546/2, 3541/2, 3298, 3552/3, 3296/3, 3275/2, 3492/3 v k. ú. Južné Mesto