Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.12.2023 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Volvo Car Košice“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.12.2023 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Bezpečnostný horák VPP.“