Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 1115 Mestského zastupiteľstva v Košiciach vyhlasuje dobrovoľnú zbierku
V nedeľu 6. novembra sa v Košiciach začal 32. ročník Festivalu sakrálneho umenia. Dnes už tradičné podujatie ponúka všetkým Košičanom a návštevníkom mesta pestrý kultúrny a duchovný program. Podujatie potrvá až do 20. novembra.