Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Informácia o „Upovedomení OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“: Žiadosť o výrub 263 ks stromov rastúcich na pozemkoch v k. ú. Šebastovce, Barca a Železiarne pre žiadateľa spol. Valaliky Industrial Park, s.r.o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava
Žiaci 3. ročníka na Základnej škole Staničná 13 v Košiciach sa zúčastnili knižného podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktoré sa uskutočnIlo 23. októbra 2023 na tému „Školská knižnica vám dáva priestor na to, aby ste boli výnimoční“.