Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Od 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. 507/2010 Z. z. podľa tejto novely (§ 9a ods. 9 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona mesto Košice môže realizovať priamy prenájom a prevod z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. riešenie potrieb obyvateľov mesta), o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Od 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. 507/2010 Z. z. podľa tejto novely (§ 9a ods. 9 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona mesto Košice môže realizovať priamy prenájom a prevod z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. riešenie potrieb obyvateľov mesta), o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Mesto Košice navrhuje v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) e) citovaného zákona prenajať a previesť tento ma
Od 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. 507/2010 Z. z. podľa tejto novely (§ 9a ods. 9 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona mesto Košice môže realizovať priamy prenájom a prevod z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. riešenie potrieb obyvateľov mesta), o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Od 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí č. 507/2010 Z. z. podľa tejto novely (§ 9a ods. 9 písm. c) a § 9a ods. 8 písm. e) citovaného zákona mesto Košice môže realizovať priamy prenájom a prevod z dôvodov hodných osobitného zreteľa (napr. riešenie potrieb obyvateľov mesta), o ktorých mestské zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.