Články - Úradna tabuľa

Zoznam aktuálnych článkov

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 18.02.2021 mu bola ako dotknutej obci doručená „Správa o hodnotení“ navrhovanej činnosti: „Bytový komplex s polyfunkciou ANDROMEDA“ MČ Košice – Sídlisko KVP