Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ)
V tomto roku si pripomíname 15. výročie založenia prvého euroregiónu v krajinách strednej a východnej Európy. Deklaráciu o vzniku Karpatského euroregiónu podpísali ministri zahraničných vecí Maďarska, Poľska a Ukrajiny vo februári roku 1993.
Karpatský euroregión, to boli tiež prvé nesmelé kroky najprv bývalého, totality zbaveného Česko-Slovenska a zanedlho aj samostatného Slovenska, do Európy. Obyvatelia východného Slovenska v ňom spoločne so svojími susedmi v pohraničí skladali test schopnosti prispôsobiť sa normám spolunažívania medzi ľuďmi rôzných krajín, národov a kultúr, bežným v západných štátoch.