Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Argentínsky spisovateľ Jorge Luis Borges píše v jednej zo svojich poviedok o spisovateľovi Pierre Menardovi, ktorý sa rozhodol napísať ešte raz knihu o Donovi Quijotovi, v presvedčení, že ho napíše lepšie a komplexnejšie, pretože ten pôvodný Cervantesov román, nie je dokonalý.
K žiarivým príkladom hrdnistva a mučeníctva patrí obeť košickej učiteľky, novinárky, rádovej sestry Sáry Salkháziovej. Za pomoc židom počas druhej svetovej vojny zaplatila v jej závere životom. V zastúpení pápeža ju v nedeľu 17. septembra blahorečil v budapeštianskej bazilike sv. Štefana maďarský primas, arcibiskup ostrihomsko-budapeštiansky Péter Erdó.
V roku 1369 dostali Košice ako prvé v Európe svoj vlastný mestský erb. Toto prvenstvo potvrdzuje význam a výnimočné postavenie, ktoré malo mesto už v dávnej minulosti v celoeurópskom kontexte.
Uplynulé desaťročia vážne narušili prirodzený vzťah občana – obyvateľa mesta k jeho prostrediu, v ktorom síce žil, ale nedokázal sa s ním identifikovať. Toto odcudzenie malo za následok úpadok verejného života a likvidáciu občianskej angažovanosti, čoho dôsledky na Slovensku pociťujeme dodnes, napríklad v nízkej volebnej účasti.
Málokoho z našich turistov, smerujúcich z frekventovaného prístavu Patras po malebnom pobreží Korintského zálivu smerom na Korint a potom hlbšie na juh Peloponézskeho poloostrova napadne, že prieplav, ktorý spojil Iónske more s Egejským budoval Košičan.
Charitatívny fond LION podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života detí so zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo chorých detí a mládeže (prednostne do 18 rokov). Výzva nadácie na podporu sociálnych zmien. Kontakt : SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Legionárska 13 831 04 Bratislava TEL. 02 - 55 64 52 14 TEL. / FAX 02 - 55 64 52 15 GSM 0903 49 30 37 www.socia.sk
Program veľkých grantov podporuje vznik moderných a kvalitných sociálnych služieb, preventívnych programov a poradenských aktivít pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Výzva nadácie na podporu sociálnych zmien. Kontakt : SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Legionárska 13 831 04 Bratislava TEL. 02 - 55 64 52 14 TEL. / FAX 02 - 55 64 52 15 GSM 0903 49 30 37 www.socia.sk
Program je určený na podporu sociálnych služieb, preventívnych programov a poradenstva pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov. Uvedený program podporuje rozšírenie a skvalitnenie už existujúcich služieb, v menšej miere podporuje nové miestne aktivity. Výzva nadácie na podporu sociálnych zmien. Kontakt : SOCIA - nadácia na podporu sociálnych zmien Legionárska 13 831 04 Bratislava TEL. 02 - 55 64 52 14 TEL. / FAX 02 - 55 64 52 15 GSM 0903 49 30 37 www.socia.sk
Mesto Košice má nielen ambície, ale aj všetky predpoklady k tomu, aby sa stalo príťažlivou európskou metropolou. Snahou vedenia mesta je dosiahnuť tento cieľ aj otvorenou a cieľavedomou komunikáciou s občanmi, štátom, Európou a svetom. Jedným z nástrojov tohto úsilia je aj kvalifikovaná práca s verejnosťou na báze moderných metód public relation (PR).