Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo listom zo dňa 11.10.2006 č. 8983/2006-7.3/fp doručeným na mesto Košice dňa 16.10.2006, že v zmysle § 32 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nie je potrebné vypracovať správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie. Správu o hodnotení bude nahrádzať zámer činnosti „Komplex Cassovar“ navrhovateľa GLOBAL GROUP, a.s., so sídlom v Bratislave.
V Prahe už pochopili, že hoci bol socializmus netrhový, aj na ňom sa dá zarobiť. Preto tam v ulici Na příkopě pred piatimi rokmi otvorili pozoruhodné Múzeum komunizmu.
Oslavy stého výročia prevezenia a znovupochovania telesných pozostatkov kniežaťa Františka II. Rákócziho v košickom Dóme sv. Alžbety impozantným spôsobom, vo skvelom svetle, zviditeľnili mesto Košice.
V kongresovej sále Grandhotela Bellevue v Hornom Smokovci sa v piatok 20. októbra uskutočnilo spoločné zasadnutie predstaviteľov miest Vysoké Tatry, Poprad a Zakopané, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia mesta Košice.