Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Výzva v rámci grantového programu Pro Slovakia, podprogramy: 5.1 PREZENTÁCIA UMENIA A KULTÚRY V ZAHRANIČÍ, 5.2 MOBILITA UMELCOV A KULTÚRNYCH PRACOVNÍKOV, 5.3 PODPORA ÚSPEŠNÝCH PROJEKTOV MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE. Program Pro Slovakia je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
1.1. OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK, 1.2. OBNOVA KULTÚRNYCH PAMIATOK V LOKALITÁCH SVETOVÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA, 1.3. AKTIVITY KULTÚRNEJ POLITIKY A EDIČNEJ ČINNOSTI V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU, 1.4. OBNOVA A VYUŽITIE PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE VO VEREJNOM ZÁUJME (Grantový program Obnovme si svoj dom je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007). Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Začiatkom roku 2007 štartuje program ekonomických seminárov konaných v zasadačke na Košickom magistráte určených pre obchodné spoločnosti, ekonómov a živnostníkov seminárom na tému „Daň z príjmov – daňové priznanie za rok 2006“.