Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Začiatok školského roka nám v centre mesta spríjemnili tanečné skupiny i žiacky a študentský parlament
Popri historickom erbe a vlajke má mesto Košice aj prvé vlastné logo a prívlastok, ktoré v utorok 4. septembra predstavilo novinárom vedenie mesta
Po dvoch oddychových mesiacoch sa žiaci a študenti základných a stredných škôl vrátili opäť do škôl
Projekt Nadácie VÚB, ktorý je na Slovensku ojedinelý a výnimočný spracúvanou témou bezpečnosti detí pri ceste do školy, pokračuje tohto roku v Košiciach
V stredu podvečer začal v Košiciach 8. Európsky kultúrny festival národov a národností. Očakávanú príjemnú atmosféru a skvelý program narušil nepríjemný dážď
Termín, do ktorého je možné žiadať o finančnú pomoc je najneskôr do 28.09.2007. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy), cirkev alebo účelové zariadenie cirkvi, SZČO a podnikateľské subjekty s dokladom o zriadení chráneného pracoviska. Výzva v rámci : OTVORENÉ GRANTOVÉ SCHÉMY NADÁCIE VÚB pre rok 2007.
Termín, do ktorého je možné žiadať o finančnú pomoc je najneskôr do 28.09.2007. O grant sa môžu uchádzať: vysoké školy, mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy) pri vysokých školách. O grant sa NEMÔŽU uchádzať študenti samostatne. Výzva v rámci : OTVORENÉ GRANTOVÉ SCHÉMY NADÁCIE VÚB pre rok 2007.