Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Francúzske mesto Lyon bude partnerom mesta Košice v súťaži o titul Európske hlavne mesto kultúry (EHMK) v roku 2013. Dohodli sa na tom zástupcovia ich samospráv a prípravných tímov na štvrtkovom (22. 3. 2007) stretnutí v Košiciach.
Oznamujem občanom, že dňa 7.3.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „ASKO NÁBYTOK KOŠICE“.
Mier – Bezpečnosť - Vzdelávanie, taký je názov projektu pomoci africkému Sudánu, do ktorého sa v rámci oficiálného slovenského podporného programu zapojila košická organizácia slovensko-juhoafrickej spoločnosti – SJAS (Slovakia – southern Africa society).