Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Dóm sv. Alžbety v Košiciach je najväčšou katedrálou na Slovensku. Aj preto ho stavali viac než storočie. Jeho dejiny sú úchvatné z hľadiska duchovného, stavebného, umeleckého, a dokonca aj z pohľadu legiend. V sobotu 2. decembra Vám M. Kolcun odhalí jeho tajomstvá.
Výzva na predkladania projektov v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, opatrenie 2.4. Vzdelávanie, ktoré je zamerané na odborné vzdelávanie v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. Výzvu zverejnili Ministerstvo pôdohospodárstva SR a Pôdohospodárska platobná agentúra.
Výzvu uverejnili Komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Akcia 4.1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV č. 1/2007 Výzva na predloženie návrhov na podporu organizácii činných na európskej úrovni v oblasti mládeže (2006/C 262/07)
Grantový program AudioVízia 2007 je súčasťou grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Celoplošným problémom v meste Košice je voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev psími exkrementami (výkalmi).