Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Výzvu uverejnili Komisia a Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru. Akcia 4.1 VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHOV č. 1/2007 Výzva na predloženie návrhov na podporu organizácii činných na európskej úrovni v oblasti mládeže (2006/C 262/07)
Grantový program AudioVízia 2007 je súčasťou grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Celoplošným problémom v meste Košice je voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto priestranstiev psími exkrementami (výkalmi).
Slovensko je na treťom mieste (po Poľsku a Litve) v obsadenosti zamestnaní na trhu práce vo Veľkej Británii. Už 44 000 Slovákov tu našlo svoje pracovné krátkodobé alebo dlhodobé uplatnenie.
Módna prehliadka ako prezentácia umeleckého nadania zdravotne postihnutých a detí z košickej onkológie, ktorá môže byť momentom búrania bariér medzi zdravými a postihnutými v našom meste.
Na návštevu nášho mesta v týchto dňoch pricestovala početná skupina podnikateľov z Nemecka s cieľom rozšíriť svoje podnikateľské zámery aj na východnej hranici EÚ.
Splnili si bývalí košickí nežní revokucionári svoj životný sen o slobode a demokracii? Aj sedemnásť rokov po novembrových udalostiach je o čom rozmýšľať. Táto spomienka môže byť aj inšpiráciou...
Tradičný festival sakrálneho umenia si už v našom meste našiel svojich obdivovateľov. Jeho 17. ročník, ktorý prebehne v dňoch 19. až 26. novembra je dôkazom toho, že nestojí na okraji záujmu medzi laickou a profesionálnou verejnosťou.
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach tento rok schválilo finančné prostriedky na výstavbu a rekonštrukciu detských ihrísk v objeme 12,5 milióna korún. Z týchto finančných prostriedkov sa zrealizovala výstavba jedného viacúčelového ihriska, 7 detských ihrísk podľa noriem EÚ v jednotlivých MČ a ďalších 16 ihrísk bolo zrevitalizovaných.
Navrhovateľ Emília Bucsková - amCar, Košice, predložil Obvodnému úradu ŽP Košice v zmysle § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zámer činnosti „Jazdecký areál amCar Košice“.