Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Pokiaľ Vaša mestská časť, Vaša inštitúcia organizuje v termíne od 1. do 7. mája 2006 vlastné podujatia, ktoré môžu obohatiť celý harmonogram osláv, ponúkame Vám možnosť ich propagovania v programovom bulletine. V prípade záujmu je potrebné zaslať podkladové materiály o podujatí v termíne do 5. 4. 2006.
Priorita 1 Podpora trvalo udržateľného územného rozvoja a sociálnej a ekonomickej kohézie Priorita 2 Efektívne a trvalo udržateľné dopravné systémy, prístup k informačnej spoločnosti Priorita 3 Podpora a manažment rozvoja krajiny, prírodného a kultúrneho dedičstva Priorita 4 Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík
Mimovládna organizácia (MVO) Ľudia a voda vyzýva politikov, aby peniaze plánované na výstavbu priehrad na Slovensku radšej použili na zavodňovanie krajiny.
V priestoroch košickej historickej radnice sa v pondelok 20. marca uskutočnila tlačová konferencia spoločnosti T-Systems Slovakia s.r.o., pri príležitosti rozšírenia jej celosvetovej dodávateľskej siete o výrobnú stanicu v Košiciach.
Približne tretinovú úsporu z terajších ročných nákladov na chod samosprávy vo výške takmer 350 miliónov korún očakávajú v Košiciach z novely zákona o meste, ktorú schválila vo štvrtok NR SR. Vyše 100 miliónov korún tak bude možné dať do rozvoja mesta.
Košice, milované mesto kniežaťa Rákócziho, sa chystajú na veľkú udalosť. Pripomenú si storočnicu prevezenia a znovu pochovania jeho pozostatkov v Dóme sv. Alžbety. Oplatia mu náklonnosť, ktorú po celý svoj život ku Košiciam preukazoval, vzdajú hold jeho nezlomnej vôli a statočnosti v boji za slobodu národov bývalého Uhorska
Moderný štát slúži občanom, pre ktorých vytvára základné podmienky tak, aby rástla ich životná úroveň. Mestá sú rodiskom demokracie, funkčná, efektívna a dobre riadená samospráva je jedným z najúčinnejších a najosvedčenejších nástrojov na zlepšovanie životných podmienok obyvateľov obcí a miest.