Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Lucia bola sväticou, ktorú uctievali už v rannom stredoveku. Narodila sa na Sicílii v jednej z bohatých rodín. Údajne bola veľmi pekná a najkrajšie vraj mala oči.

Biele Vianoce

13.12.2006 |
Kultúrny program Košických Vianoc v piatok 15. decembra obohatí vystúpenie študentov košického konzervatória
Výzva v rámci grantového programu Kultúra národnostných menšín 2007, podprogramy : 6.1 Živá kultúra, 6.2 Periodická tlač, 6.3 Neperiodická tlač, 6.4 Kultúrna politika- oblasti podpory (6.4.1 produkcia dokumentárnych filmov, 6.4.2 prezentačné aktivity smerom k majorite) Tento program je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava - (MK SR)
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 5 – literatúra a knižná kultúra, ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 4 – medziodborové profesionálne aktivity, ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava ...
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 3 – výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra, ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4.2 – hudba (profesionálne kultúrne aktivity), ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava
Výzva v rámci grantového programu Umenie 2007, podprogram 4. 1 – divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity), ktorý je súčasťou Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2007. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia ekonomiky Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava