Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V maďarskom mestečku Tokaj – „hlavnom meste vína“ sa uskutočnilo tradičné podujatie 35. stretnutie Tábora spisovateľov. Ústrednou témou podujatia bola európska integrácia, regionalizmus a národná kultúra.
Prezident SR Ivan Gašparovič v rámci výjazdu do Košického samosprávneho kraja navštívil dňa 16. augusta 2007 mesto Košice. V Košiciach sa stretol s viceprimátormi mesta Mikulášom Čečkom, Marekom Vargovčákom a Jozefom Filipkom.
Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)
Termín ukončenia predkladania projektov 3. 9. 2007 do 15:00 hod. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT Z EURÓPSKEHO FONDU PRE UTEČENCOV, Referenčné číslo: SK 2007 ERF, vyhlásená zodpovedným orgánom Európskeho fondu pre utečencov sekciou legislatívy a vonkajších vzťahov, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky