Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Počas posledných dvoch týždňov prebehli v našom meste preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na kontrolu dodržiavania VZN mesta Košice č.85/2006 o dani za užívanie verejného priestranstva na dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva