Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Tvorivosť človeka nie je artikel, ktorý sa dá zakúpiť v supermarketoch. Predstavuje súbor vlastností a daností, ktoré v celku kreuju komplexnú osobnosť. Tvorivosť posúva hranice možného k novým métam a rada sa snúbi nielen so skúsenosťou, ale aj s mladosťou.
Socha v Areáli pamätníka pápeža Jána Pavla II., ktorú slávnostne odhalili 15. júla v mestskej časti Barca, prešla skrášľovacím procesom.
Hoci je terajšie horúce leto v košických uliciach poznačené prebiehajúcimi rekonštrukčnými prácami v historickom jadre (okolie kaplnky sv. Michala a Dómu sv. Alžbety), návštevníkom pešej zóny v centre mesta to zjavne neprekáža.
Tridsaťčlenná skupina dobrovoľníkov predovšetkým z východného Slovenska začala tento týždeň budovať v kalamitnom území pri Tatranskej Lomnici ďalší vodný les pod gesciou mimovládnej organizácie (MVO) Ľudia a voda z Košíc.
Jedným zo schválených bodov programu rokovania Mestskej rady v Košiciach (štvrtok, 13. júla 2006) bol návrh Všeobecno-záväzného nariadenia mesta Košice o erbe a vlajke MČ Košice – Sever.