Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mier – Bezpečnosť - Vzdelávanie, taký je názov projektu pomoci africkému Sudánu, do ktorého sa v rámci oficiálného slovenského podporného programu zapojila košická organizácia slovensko-juhoafrickej spoločnosti – SJAS (Slovakia – southern Africa society).
MISSION STATEMENT : ECOC – the way to international cultural profile of our city / EHMK – cesta k zvýšeniu medzinárodného kultúrneho profilu mesta Košice / Motto : City in motion / mesto v pohybe / Slogan : The City of Košice - the gate of culture to the east / Mesto Košice – brána kultúry na východ / Logo : grafické znázornenie niektorého symbolu mesta
Projekt je potrebné vypracovať podľa štruktúry spravovanej poskytovateľom v termíne do 30. júna 2007 , resp. 31. októbra 2007 ak sa jedná o žiadosť o poskytnutie dotácie na humanitárnu starostlivosť. Vyhlasovateľ: Ministerstvo financií Slovenskej republiky Štefanovičova 5 817 82 Bratislava (ďalej MF SR)
40 000 toliarov stačilo jágerskému biskupovi Benediktovi Kišdymu na založenie „Akademie Cassoviensis“, ktorá s malými prestávkami pretrvala niekoľko storočí a tento týždeň si svoje výročie pripomína na vedeckej konferencii
Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“)
V silnej konkurencii slovenských miest súperiacich o titul Európskeho hlavného mesta v roku 2013 začali Košice kampaň, ktorou chcú zaujať a osloviť čo najširšiu verejnosť
Umenie správne komunikovať sa zvlášť vypuklo prejaví pri realizácii veľkých projektov. K takým bezpochyby patrí kandidatúra mesta Košice na titul Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013.