Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V uplynulom roku bolo zriadených v našom meste niekoľko ďalších komunitných centier v lokalitách Herlianska, Popradská 72 a Sládkovičova, nachádzajúcich sa prevažne vo vyčlenených bytových jednotkách
Termíny obhliadok: - nehnuteľnosť na Lomnickej č. 6 (bývalá kotolňa) - 16.3.2007 o 8.30 hod. - nehnuteľnosť na Mäsiarskej č. 36 - 16.3.2007 o 9.00 hod. - nehnuteľnosť na Dominikánskom nám. č. 11 - 19.3.2007 o 13.30 hod. - nebytový priestor na Starej Baštovej č. 6 - 20.3.20007 o 14.00 hod. - nebytový priestor na Alžbetinej č. 28 - 20.3.2007 o 14.30 hod. Uzávierka súťaže: 28.3.2007 do 10.00 hod.
Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo štvrtok 22. februára 2007 zaznie aj správa o stave a štruktúre dlhovej služby nášho mesta. Za posledných 5 rokov sa podarilo mestu znížiť dlh o 600 miliónov Sk
Dóm sv. Alžbety patrí medzi najznámejšie architektonické pamiatky a dominanty Košíc. Niet hádam Košičana, ktorý by ho nepoznal. Avšak len malá časť obyvateľov mesta vie niečo o žene, ktorej meno tento chrám nesie. Tohto roku si Košice pripomínajú jej 800. výročie narodenia
Poodhaliť rúško tajomstva, zakrývajúce tragické udalosti z rokov II. svetovej vojny, prevažne na východnom Slovensku, chce nový dokumentárny film Ma Bisteren, príbeh Rómskeho holokaustu.
„Keď Eger padne, nebude stáť ani Miskolc, ani Košice.“ Takto a podobne zneli heslá uhorskej armády v čase protihabsburských bojov, ktorých stopy sú viditeľné po celom Maďarsku. Stredoveká prepojenosť Košíc a Egeru sa na niekoľko desiatok rokov prerušila, aby si tieto mestá v EÚ našli opäť k sebe cestu. Túto snahu prejavili aj primátori oboch miest na spoločnom stretnutí v Egeri
V priestoroch košickej Historickej radnice sa vo štvrtok, 15. februára uskutočnilo pracovné stretnutie primátora mesta Ing. Františka Knapíka a manažéra projektu - Košice kandidát na Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Ing. Mareka Kolarčíka, so zástupcami košických médií.
Z v e r e j n e n i e podstatných údajov o podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o IPKZ)
Regionálny význam mesta Košice, prílev zahraničných investícií, umiestnenie regionálnych zastupiteľstiev a rozvoj malého a stredného podnikania predurčuje vznik nových obchodných a administratívnych priestorov, pre ktoré je nevyhnutné vytvoriť územné a priestorové rezervy. Za týmto účelom je potrebné pripraviť zmenu doteraz platného regulačného plánu: „Obvodové centrum Košice – Terasa, Regulačný plán – aktualizácia 1999“. Tento plán uprednostňuje na území tzv. „asanačného pásma“ obytnú funkciu.
V katastrálnom území Huštáky,ulica Žriedlová, na parcele 4123/2-3 stál v nedávnej minulosti evanjelický cintorín, na ktorom je pochovaných 300 osobností Košíc. Táto plocha je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod číslom 3677/0 ako nehnuteľná kultúrna pamiatka.
Od roku 1985 je 21. február označený v kalendári ako Svetový deň sprievodcov. Práve na tento deň pripadá výročie založenia Svetovej federácie asociácii turistických sprievodcov (WFTGA). Sprievodcovia našim mestom sa do tejto akcie zapoja už po štvrtý krát