Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V zmysle zákona je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a dane za psa ten daňovník, u ktorého nastali zmeny v predchádzajúcom roku. Pre rok 2006 došlo k výraznej úprave v zdaňovaní psov.