Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

O úlohe Karpatského euroregiónu (KER) pri realizovaní nového programu susedstva v rámci EÚ diskutovali v pondelok 23. apríla v maďarskom meste Nýíregyháza predstavitelia národných štruktúr tohto projektu cezhraničnej spolupráce.
Búrlivý život košického rodáka, maďarsky píšuceho spisovateľa a publicistu svetového mena Sándora Máraiho, si predsavzala vystopovať Judita Jáki, z budapeštianskej rodiny vykonávateľov spisovateľovho dedičstva.
Oznamujeme cestujúcej verejnosti, že v sobotu 21. apríla 2006 počas konania akcie „Prebúdzanie Katky“
Ako už býva tradíciou, na prahu májového sezónneho štartu Detskej železnice v Čermeľskom údolí sa posledný aprílový týždeň prebúdza stará no stále čulá parná mašinka Katka.
Oznamujem občanom, že dňa 13.4.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „ROZŠÍRENIE PARKOVISKA NA VA USSK“.
Títo občania, predkovia mojich predkov, bránili svoje mesto nielen proti nepriateľským nájazdom koristnických družín dobyvateľských vládcov, ale bránili a ubránili ho aj pred nebezpečnejším nepriateľom, ubránili ho pred vnútorným nepriateľom ľudstva, zlými maniermi, lenivosťou a nezodovedným darebáctvom.
V dňoch 29 – 30.marca 2007 sa zúčastnili zástupcovia MMK podujatia pod názvom „Metropolitná priestorová vízia pre strednú Európu“- dialógu metropolitných regiónov strednej Európy s cieľom vypracovania „Memoranda o porozumení“, jeho prvého návrhu.