Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Na základe uznesenia č.90 zo IV. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 26. a 27. apríla 2007 bod A. II.a zverejňujeme na známosť ponuku na prenájom priestorov zrušených základných škôl a školských zariadení k 30.06.2007
Symbolické keramické srdiečka odovzdal dnes primátor mesta Košice Ing. František Knapík desiatim vyžrebovaným spomedzi 219 darcov tohtoročnej Primátorskej kvapky krvi.
Vo veľkej sále Historickej radnice v Košiciach vyvrcholili v pondelok 7. mája dobovým ceremoniálom oslavy Dňa mesta Košice 2007. Obyvatelia mesta si nimi tradične pripomínajú udelenie erbovej listiny uhorským panovníkom Ľudovítom Veľkým 7. mája 1369 Košiciam, ako prvému mestu - právnickému subjektu v Európe.
Za účasti primátora mesta Košice Ing. Františka Knapíka sa v blízkosti košického letiska v lokalite Pereš uskutočnil v piatok 4. mája slávnostný výkop budúceho priemyselno-logistického parku Immopark. Vyrastie na rozlohe vyše 60 hektárov a jeho výstavbu začala spoločnosť Immorent, dcérska spoločnosť Erste Bank Group.Košický primátor František Knapík zdôraznil, že mesto už v roku 2001 schválilo zmenu územného plánu tak, aby medzi letiskom a Perešom mohol vzniknúť priemyselný park.
Obec Čečejovce v spolupráci s obcami Cestice, Veľká Ida, MČ Košice - Šaca, mestom Košice a navrhovateľom stavby - Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 17.mája 2007 (štvrtok) o 14.00 hodine v Kultúrnom dome v Čečejovciach
Či sa to Bratislavčanom páči alebo nie, prvé rozhlasové (pokusné) vysielanie sa uskutočnilo pri Košiciach. Presnejšie v Haniske, a to už v r. 1925.
Oznamujem občanom, že dňa 25.4.2007 bolo mestu Košice ako dotknutej obci doručené právoplatné rozhodnutie zo zisťovacieho konania k zámeru činnosti: „BIG BOX KOŠICE