Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

V týchto dňoch sa dožíva veľkého životného jubilea známy košický historik, autor stoviek vedeckých prác zameraných v značnej časti na výskum stredovekých dejín východného Slovenska a mesto Košice Prof. PhDr. Ondrej R. Halaga, Dr. h. c.
Obec Družstevná pri Hornáde v spolupráci s obcami Budimír, Seniakovce, Bretejovce, Janovík, Lemešany, Obišovce, MČ Košice – Sever, MČ Košice – Kavečany, MČ Košice – Ťahanovce, mestom Košice a navrhovateľom stavby – Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s. Bratislava oznamuje, že dňa 13. marca 2008 (štvrtok) o 9 00 hodine v Družstevnej pri Hornáde
Realizáciou architektonickej štúdie sa zmení priestor parku na príjemnú a najmä bezpečnú zónu