Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Konečný termín predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok je 17. 9. 2007. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu individuálneho projektu pre žiadateľov zo sektora verejnej správy a mimovládnych organizácií z Fondu počiatočného kapitálu v rámci Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu Kód výzvy: 0507 Vyhlasovateľ: Národný kontaktný bod Úrad vlády SR
Z dôvodu extrémnych horúčav pristúpili Košice k zvýšenému zavlažovaniu ulíc najmä v centre mesta