Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Verejnosť sa môže vyjadriť k žiadosti vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Moriace linky, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie na uskutočnenie stavby RaM Regenerácia HCl SVa umiestnenej na pozemku parc.č. 53/17, v objekte súpisné číslo 1096, v k.ú. Železiarne, prevádzkovateľovi a stavebníkovi: U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice.
Kandidačné listiny spolu deviatich kandidátov na post košického primátora v decembrových komunálnych voľbách prevzala do nedeľňajšej polnoci zapisovateľka Mestskej volebnej (MVK) komisie JUDr. Eva Takácsová.