Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisovvýberové konanie na funkciu riaditeľa Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice
Primátor mesta Košice vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľov materských škôl v Košiciach: Materskej školy – Óvoda s vyučovacím jazykom maďarským, Žižkova 4 a Materskej školy Lorinčík 15. Termín podania prihlášky: 21. november 2014....
Primátor mesta Košice vyhlasuje podľa § 3 a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu: riaditeľ Školskej jedálne Juhoslovanská 2, Košice