Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom U. S. Steel Košice, s.r.o., podľa § 34 ods. 2 zákona Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa“, ktoré sa uskutoční v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D 310 na 3. poschodí dňa: 14. februára 2024 (streda) o 14.00 hod.
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 22.12.2023 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania: „Futbalová akadémia Košice“.