Prejsť na obsah

Články - Archív článkov

Zoznam archivovaných článkov

Ak chcete vyhľadávať počkajte, inicializuje sa
Vyhľadávanie
ROK:
MOŽNOSTI: SAMOSTATNÝ ROZSAH
-

Žiadosť OÚ Košice, odbor SoŽP, Komenského 52, Košice o zverejnenie na úradnej tabuli: „Oboznámení účastníkov konania s podkladmi pre rozhodnutie o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia“ – Strategické územie Valaliky – externá infraštruktúra“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 30.01.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA zmena navrhovanej činnosti: „Využitie tepla zo spalín narážacích pecí“
Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 24.01.2024 mu bolo ako dotknutej obci do elektronickej schránky doručené rozhodnutie, že sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA navrhovaná činnosť: „Bytové domy Rezidencia Tesla“
Mesto Košice v spolupráci s navrhovateľom U. S. Steel Košice, s.r.o., podľa § 34 ods. 2 zákona Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Zariadenie na zhodnocovanie odpadov „Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 1 a Veľkopriestorová koksárenská batéria č. 3“ v DZ Koksovňa“, ktoré sa uskutoční v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP 48/A, v zasadačke D 310 na 3. poschodí dňa: 14. februára 2024 (streda) o 14.00 hod.