Prejsť na obsah

Mestská rada: 7

7. zasadnutie (mimoriadne) mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 13.01.2016
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2014 - 2018

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 7 ods. 3 Štatútu mesta Košice
zvolávam

7. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
13. januára 2016 (streda) od 8.30 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, II. posch. blok „D"
č. dv. 216, s týmto programom:

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

1. Návrh postupov pri riešení redukcie mestských častí v Košiciach
Predkladá: p. Raši, primátor mesta

2. ZáverMUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH
primátor mesta Košice