Prejsť na obsah

Mestská rada: 21

21. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 19.10.2020
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach 
z v o l á v a m
 
21. zasadnutie (mimoriadne) Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
19. októbra 2020 (pondelok) od 7.30 hod.
 
v zasadačke mestskej rady v budove Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A,
II. posch. blok „D“ č. dv. 216, s týmto programom:
 
Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice
 
1. Zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice - zámer
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
2. Personálne zmeny v obchodnej spoločnosti KFA, a.s.
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
3. Zámer uvedenia štadióna KFA, a.s. do prevádzky a jeho ďalšie financovanie
Predkladá: p. Gibóda, námestník primátora
 
4. Operačný plán zimnej údržby 2020-2021
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta
 
5. Odňatie nehnuteľného majetku mesta Košice - prenosné hokejbalové ihrisko - zo správy ZŠ L. Novomeského 2, Košice
Predkladá: p. Gurbáľová, námestník primátora
 
6. Záver
 
 
Ing. Jaroslav POLAČEK
primátor mesta Košice