Prejsť na obsah

Mestská rada: 30

30. zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 02.03.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach zvolávam

 

30. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa
2. marca 2022 (streda) od 13.00 hod.
formou ONLINE rokovania, s týmto programom:


Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice

 

1.Vyhlásenie k vojnovej agresii Ruskej federácie voči Ukrajinskej republike, jej demokraticky zvoleným inštitúciám a občanom Ukrajiny
   Predkladá: p. Polaček, primátor mesta


2.Dotačná schéma pre organizácie zabezpečujúce pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine
   Predkladá: p. Polaček, primátor mesta


3.Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním niektorých dotácií
   Predkladá: p. Polaček, primátor mesta


4.Materiálna a finančná pomoc pre partnerské mesto Užhorod
   Predkladá: p. Polaček, primátor mesta


5.Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice