Prejsť na obsah

Mestská rada: 32

32. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 04.04.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

32. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

4. apríla 2022 (pondelok) od 7.30 hod.

formou ONLINE rokovania, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Návrh na zmenu Štatútu mesta Košice v súvislosti s poskytovaním príspevku osobám, ktoré poskytujú ubytovanie niektorým cudzincom.
Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Záver

 

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice