Prejsť na obsah

Mestská rada: 34

34. (mimoriadne) zasadnutie mestskej rady

Informácie

Dátum konania: 16.06.2022
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2018 - 2022

Program

Podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Košiciach

zvolávam

 

34. (mimoriadne) zasadnutie Mestskej rady v Košiciach, ktoré sa uskutoční dňa

16. júna 2022 (štvrtok) od 7.45 hod.

v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice, Tr. SNP č. 48/A, prízemie blok „B“ č. dv. 006, s týmto programom:

 

Otvorenie

Určenie overovateľov zápisnice

 

1. Riešenie mimoriadnych udalostí, havarijných stavov v Správe mestskej zelene v Košiciach, Zoologickej záhrade Košice a Detskej  železnici Košice“

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

2. Správa o vývoji situácie s utečeneckou vlnou z Ukrajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Predkladá: p. Polaček, primátor mesta

 

3. Záver

 

Ing. Jaroslav POLAČEK

primátor mesta Košice